Неділя, 22 жовтня 2017

Новини і події

Режим роботи

Понеділок - п'ятниця
з 09:00 до 20:00;
субота, неділя -
з 10:00 до 18:00.
Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Відділ обслуговування користувачів

 

Історія відділу починається з 7 січня 1957 року, коли відбулася масштабна реорганізація структури книгозбірні, в т.ч. створено відділ обслуговування читачів. Сьогодні відділ обслуговування користувачів є одним із найбільших у НБУ ім. Я. Мудрого.

Щорічно працівники відділу обслуговують понад 60 тис. користувачів, яким для роботи в читальних залах видається 2 млн примірників документів.

Основною метою діяльності відділу є оперативне та якісне задоволення потреб користувачів в інформації, удосконалення та підвищення якості бібліотечних послуг, організація комфортного бібліотечного середовища.

Обслуговування користувачів здійснюють фахівці, які приділяють велику увагу інтересам користувачів, прагнуть найбільш повно задовольняти їх запити.

Користувачам пропонуються бібліотечні ресурси для роботи в читальних залах (вул. Грушевського, 1):

1. Книжкові видання підвищеного попиту в період їх найбільш високої запитуваності українською та російською мовами (ІІ поверх);

2. Нові надходження книжкових видань українською та російською мовами (ІІ поверх);

3. Періодичні видання українською та російською мовами за останні 5 років (ІІ поверх).

4. Спеціалізований фонд призначений для оперативного обслуговування користувачів документами правового змісту, який включає: книжкові видання та періодичні видання українською та російською мовами правового змісту за останні 2 роки (Загальний читальний зал № 1, ІІ поверх). cpi@nplu.org

5. Нові видання з усіх галузей знань, що експонуються у Залі нових надходжень. Зміна експозицій здійснюється щодекадно (ІІ поверх). znn@nplu.org

На сьогодні у структурі відділу 7 секторів:

 • Сектор реєстрації користувачів;
 • Сектор інформаційно-консультаційної допомоги користувачам;
 • Сектор обслуговування періодичними виданнями;
 • Сектор організації підсобних фондів;
 • Сектор обслуговування користувачів документами підсобного фонду;
 • Сектор обслуговування новими надходженнями документів;
 • Сектор обслуговування користувачів загального читального залу № 1.


 Сектор реєстрації користувачів – здійснює: оформлення реєстраційних документів користувачів НБУ ім. Я. Мудрого, надає широку інформацію про структуру, режим роботи, фонди НБУ ім. Я. Мудрого, знайомить із правилами користування НБУ ім. Я. Мудрого.

 

 

 

 Сектор інформаційно-консультаційної допомоги користувачам – знайомить користувачів зі структурою та організацією каталогів; надає консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; знайомить із методикою пошуку документів у електронному каталозі, правилами оформлення замовлень на документи.

 

 

 

 

 

Сектор обслуговування періодичними виданнями – здійснює обслуговування користувачів періодичними виданнями українською та російською мовами з усіх галузей знань; надає їм доступ до алфавітно-хронологічного каталогу періодичних видань та поточної картотеки за галузями знань.

 

 

 

 

 

Сектор організації підсобного фонду – здійснює формування підсобного фонду, в якому представлено літературу з усіх галузей знань та забезпечує його збереження.

 

 

 

 

 

 

Сектор обслуговування користувачів документами підсобного фонду – здійснює обслуговування користувачів документами з підсобного фонду; надає допомогу користувачам у тематичному доборі літератури.Сектор обслуговування новими надходженнями документів – знайомить користувачів із новою літературою, що надійшла до НБУ ім. Я. Мудрого; здійснює розсилання бібліографічних списків нових надходжень документів індивідуальним та колективним користувачам.

 

 

 

 

 

 

Сектор обслуговування користувачів загального читального залу № 1:

 • обслуговує користувачів свіжими газетами та журналами; надає доступ до абеткової картотеки районних газет;

 

 

 

 

 

 • обслуговує користувачів Центру правової інформації документами правового характеру, надає їм доступ до правових баз даних "Ліга: Закон", "Дінай: Професіонал", "Законодавство України"; інформує користувачів про нові надходження документів з правових питань.

 

 

 

 

 

Відділ надає послуги:

 • користування підсобним фондом книжкових та періодичних видань з усіх галузей знань;
 • інформування користувачів про нові надходження документів за допомогою книжкових виставок "Нові надходження" на кафедрах видачі літератури з підсобного фонду та періодичних видань, залі нових надходжень документів, загальному читальному залі №1 та Центрі правової інформації;
 • надання консультаційної допомоги в пошуку та виборі джерел інформації;
 • доступ до нормативно-правових електронних баз даних "Ліга. Закон", "Законодавство України", комп’ютерного довідника "Дінай: Професіонал"та власних БД НБУ ім. Я. Мудрого;
 • пошук електронних документів за допомогою бібліотекаря;
 • допомога користувачам при самостійній роботі з базами даних;
 • зберігання отриманої інформації на електронні носії (Flesh Card).

Додаткові (платні) послуги:

 • оформлення електронних реєстраційних документів користувачів бібліотеки;
 • оформлення дублікатів електронних реєстраційних документів користувачів бібліотеки;
 • обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів бібліотеки під час огляду експозицій, виставок;
 • користування персональним комп’ютером.

Наша адреса:

вул. Грушевського, 1

м. Київ, 01001

 

Режим роботи:

Понеділок – п'ятниця: з 09:00 до 20:00;

Субота - неділя: з 10:00 до 18:00.

Четверта п'ятниця місяця – санітарний день

 

Контактні телефони:

Завідувач відділу – Цукренко Наталія Михайлівна

тел. (044) 278-43-93

e-mail: vok@nplu.org

bigmir TOP100