Вівторок, 17 липня 2018

Новини і події

Режим роботи

Понеділок - п'ятниця
з 12:00 до 20:00;
субота, неділя -
з 10:00 до 18:00.
Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Віртуальна виставка

До Всесвітнього дня туризму 

«Мандруємо Україною разом»

 

image

Всесвітній день туризму – щорічне свято,  яке відзначається 27 вересня з метою пропаганди туризму, висвітлення його внеску в економіку світової спільноти, розвитку зв’язків між народами різних країн.

Свято було встановлено Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації в 1979 році.

З 1980 року Всесвітній день туризму присвячується певній тематиці, а з 1998 року свято символічно приймає певна країна. Цього року офіційне святкування Всесвітнього дня туризму відбудеться в Досі (Катар, 27 вересня 2017 р.) за темою: «Стійкий туризм – інструмент для розвитку». Подія відбуватиметься в рамках Міжнародного року стійкого туризму, який було проголошено Генеральною Асамблеєю Об’єднаних Націй у грудні 2016 року.

У резолюції з цього приводу було наголошено на важливості міжнародного туризму, потреби кращого взаєморозуміння між народами та поваги до культурних цінностей в усьому світі, що має сприяти зміцненню миру на планеті. «Міжнародний рік сталого розвитку туризму – це унікальна можливість для промоції внеску туристичного сектора в загальний сталий розвиток, включаючи його економічну, соціальну та екологічну складові, а також для підвищення обізнаності про справжні розміри сектора, що найчастіше  недооцінюється», - сказав Генеральний секретар ЮНВТО Талеб Ріфаї.

У незалежній Україні Всесвітній день туризму був додатково закріплений Указом Президента Україні від 21 вересня 1998 року № 1047/98 і має назву День туризму, який відзначається також 27 вересня.

Сучасний світовий туризм перетворюється на глобальний чинник розвитку цивілізації, всіх її складових – економіки, соціальної сфери, духовної культури. Своїми функціями – світоглядною, культурно-пізнавальною, соціальною, комунікативною, інтегративною, рекреаційною – він істотно впливає на людину, її ціннісні орієнтації, процеси самопізнання і самовдосконалення.

Згідно з інформацією ООН, щорічно понад мільярд людей здійснюють подорожі в інші країни. Завдяки цьому туризм став провідним сектором економіки, на частку якого припадає 10 відсотків глобального ВВП і 6 відсотків загального світового експорту. У резолюції ООН окремо зазначається, що індустрія туризму сприяє скороченню бідності і прискоренню всебічного розвитку.

Глобальні процеси, що відбулися у туристичній індустрії світу, позначились і на розвиткові туристичної галузі України. Завдяки розвитку туризму Україна стає все більш відомою в світі як держава з багатою історією, природною і культурною спадщиною.

Вітчизняна туристична галузь має всі передумови для інтенсивного розвитку: особливості географічного розташування та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного й туристично-рекреаційного потенціалів.

Одним з найважливіших напрямів державної політики в туристичній галузі є підвищення ефективності інформаційно-комунікаційної інфраструктури, створення позитивного образу України як туристичної держави й активізація просування національного туристичного продукту як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку туристичних послуг.

До  Всесвітнього дня туризму та з нагоди проголошення 2017 року Міжнародним роком сталого розвитку туризму в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого підготовлено віртуальну книжкову виставку відповідного тематичного спрямування.

Першу групу представлених видань складають публікації, в яких розглядаються загальні теоретичні аспекти, а також стан проблем і перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні та світі. Окрему частину експонованих матеріалів складають ілюстровані видання -  альбоми й  путівники, які знайомлять з найкращими туристичними маршрутами України, а також визначними пам’ятками вітчизняної культури.

На виставці представлено документи з фондів НБУ ім. Ярослава Мудрого та інтернет-ресурси. Для пошуку інших матеріалів з даної тематики радимо скористатися електронними ресурсами бібліотеки, традиційними картковими каталогами та інтернет-ресурсами.

 

Інформація підготовлена відділом СКД 

 

1/44

Туризм XXI століття: реалії, виклики, перспективи : зб. пр. за матеріалами засідання Всеукр. наук. симп. : 13–14 трав. 2016 р. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Каф. туризму і готел.-ресторан. справи, Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України ; [редкол.: С. Е. Баженова та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2016. — 145 с. : іл., табл.

 

Шифр зберігання: А765555

Збірник містить тексти наукових оповідей та повідомлень, виголошені на засіданні наукового симпозіуму (м. Кам’янець-Подільський, 13-14 травня 2016 р.), в яких розглядаються різні аспекти і проблеми розвитку туризму в світі, Україні та Хмельницькій області на сучасному етапі в умовах кризових явищ, війни та поширення тероризму, і пропонуються ідеї впровадження інноваційних технологій в стабілізацію і розвиток галузі.

Для науковців, працівників туристичної сфери, навчальних закладів з напрямку підготовки «Туризм» й усіх, кого цікавить сучасна світова і вітчизняна туристична індустрія.