Середа, 21 березня 2018

Новини і події

Режим роботи

Понеділок - п'ятниця
з 09:00 до 20:00;
субота, неділя -
з 10:00 до 18:00.
Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Додаток до Правил користування Інтернет-центром НПБУ

 

 

 

Затверджено наказом

від 30.12.2016 р. № _44_

 

 

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

 

Інтернет-центрами

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Інтернет-центри Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (далі – Бібліотеки) створено з метою надання користувачам безкоштовного доступу до ресурсів Інтернет.

1.2. Правила користування Інтернет-центрами Бібліотеки (далі – Правила) розроблено відповідно до Статуту Бібліотеки, затвердженого наказом Міністерства культури України від 06.12.2016 р. № 1155 та Правил користування Бібліотекою, затверджених наказом від 16.12.2016 №43.

1.3. Для цілей цих Правил терміни вживаються в наступному значенні:

Персональний комп’ютер - пристрій цифрової обробки інформації (мікро ЕОМ універсального призначення), розроблений для використання однією людиною (користувачем) і призначений для введення, обробки, зберігання й виведення даних та інформації.

«Тонкий» клієнт - комп’ютерна система, що працює під керуванням дуже «легкої» операційної системи й має низькі характеристики основних ресурсів: розміру оперативної пам’яті, частоти роботи процесора, дисплея й т.д. Звичайно не має локального системного адміністрування й виконує невеликі застосування, що надходять по мережі від сервера.

 

2. Умови надання доступу до Інтернету

2.1.      Інтернет-центри Бібліотеки розміщуються:

2.1.1. у приміщенні Бібліотеки за адресою: вул. Михайла Грушевського, 1, читальний зал довідково-інформаційного обслуговування (чотирнадцять персональних комп’ютерів);

2.1.2. у приміщенні Бібліотеки за адресою: вул. Набережно-Хрещатицька, 1, читальний зал документів іноземними мовами (шість «тонких» клієнтів).

2.2. Доступ до Інтернет надається в Інтернет-центрах Бібліотеки користувачам Бібліотеки, які:

2.2.1. мають читацький квиток та отримали контрольний листок;

2.2.2. володіють навичками роботи з операційною системою Windows, її стандартними застосуваннями та поширеними веб-браузерами.

2.3.Час одного сеансу роботи в Інтернет-центрі Бібліотеки становить 1 (одну) годину.

2.4. На прохання користувача, лише у разі відсутності черги, тривалість сеансу може бути подовжено. Подовжений сеанс закінчується при надходженні запиту щодо надання доступу до Інтернету наступного користувача.

2.5. Загальний час роботи користувача в Інтернет-центрі Бібліотеки впродовж одного дня не перевищує  3 (трьох) годин.

2.6. Обслуговування користувачів в Інтернет-центрах Бібліотеки здійснюється в режимі обслуговування користувачів читальних залів, у яких функціонують Інтернет-центри.

 

3. Інформаційні ресурси

3.1. У відповідності до місії, функцій і завдань, закріплених у Статуті НБУ імені Ярослава Мудрого, Бібліотека надає користувачам Інтернет-центрів Бібліотеки доступ до:

3.1.1. інформаційних ресурсів Інтернет – наукового, освітнього, довідкового, законодавчого характеру, вітчизняної  та світової культурної спадщини;

3.1.2. власних електронних каталогів і картотек, баз даних, повних текстів електронних документів, представлених на сайті Бібліотеки, в тому числі в електронній бібліотеці «Культура України»;

3.1.3. інформаційних ресурсів і систем світових виробників під час тріал-доступів.

 

4. Бібліотека зобов’язана:

4.1. організувати користування ресурсами Інтернету у відповідності до своєї місії, функцій і завдань як національного закладу культури;

4.2. ознайомлювати користувачів з даними Правилами та правилами техніки безпеки, інформувати користувачів щодо режиму роботи Інтернет-центрів Бібліотеки та умов надання доступу до Інтернет;

4.3. забезпечити технічну можливість доступу до мережі Інтернет, з урахуванням того, що швидкість доступу залежить від провайдера та рівня фінансування видатків Бібліотеки на оплату Інтернет-зв’язку;

4.4. безкоштовно надавати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації в Інтернеті, за умови, що користувач володіє основними навиками роботи в мережі;

4.5. популяризувати бібліотечні інформаційні електронні ресурси (електронні каталоги, бази даних тощо);

4.6. вивчати інформаційні потреби користувачів Інтернет-центрів Бібліотеки для вдосконалення довідково-інформаційного обслуговування;

4.7. Забезпечувати культуру обслуговування користувачів Інтернет-центрів Бібліотеки.

 

5. Бібліотека має право:

5.1. вимагати від користувачів Інтернет-центрів Бібліотеки дотримання даних Правил та Правил користування Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого;

5.2. позбавляти користувачів, які порушують дані Правила чи Правила користування Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого, права відвідувати Національну бібліотеку України імені Ярослава Мудрого на термін, що визначається Бібліотекою.

 

6. Користувачі мають право:

6.1. здійснювати пошук в Інтернеті інформації, визначеної в п.3 даних Правил;

6.2. для копіювання, редагування і збереження віднайденої інформації працювати з тим програмним забезпеченням та додатками, що встановлені на персональних комп’ютерах та тонких клієнтах в Інтернет-центрах Бібліотеки;

6.3. самостійно записувати інформацію на власні USB Flash-накопичувачі через USB-порт;

6.4. користуватися власними портативними навушниками для прослуховування аудіо інформації.

 

7. Користувачі зобов’язані:

7.1. знати і дотримуватися даних Правил та Правил користування Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого;

7.2. перед початком роботи в Інтернет-центрі Бібліотеки:

7.2.1. зареєструватися в «Листі обліку користувачів Інтернет-центру Бібліотеки» вказавши номер свого читацького квитка та особистим підписом підтвердити зобов’язання виконувати Правила;

7.2.2. передати черговому бібліотекарю/бібліографу свій читацький квиток та контрольний листок і отримати доступ до роботи в Інтернет-центрі Бібліотеки на конкретно вказаному робочому місці.

7.3. працювати одноосібно за одним, виділеним даному користувачеві, персональним комп’ютером чи тонким клієнтом, номер якого зафіксовано в облікових документах відділу;

7.4. не порушувати режиму обслуговування, та закінчувати роботу не пізніше, ніж за 10 хв. до закінчення робочого дня бібліотеки;

7.5. знати і виконувати правила техніки безпеки при роботі;

7.6. дбайливо ставитися до обладнання та програмного забезпечення Інтернет-центрів Бібліотеки;

7.7. у разі виникнення будь-яких проблем з обладнанням або програмним забезпеченням звертатися до чергового бібліотекаря/бібліографа.

 

8. Користувачам не дозволяється:

8.1. розпочинати роботу в будь-якому Інтернет-центрі Бібліотеки без реєстрації в «Листі обліку користувачів Інтернет-центру Бібліотеки» та переходити в процесі роботи на інше робоче місце без дозволу чергового бібліотекаря/бібліографа;

8.2. передавати свій читацький квиток та контрольний листок іншим особам;

8.3. намагатися самостійно вирішувати проблеми, які виникають в процесі роботи з обладнанням або програмним забезпеченням Інтернет-центрів Бібліотеки;

8.4. переміщувати системний блок комп’ютера;

8.5. вносити зміни в налаштування комп’ютера та програмного забезпечення, вносити і розповсюджувати комп’ютерні віруси, скачувати та встановлювати власне програмне забезпечення на комп’ютерах Інтернет-центрів Бібліотеки;

8.6. відвідувати сайти, призначені для завантаження програмного забезпечення, в т.ч. з неліцензійними ключами;

8.7. відвідувати сайти, призначені для розваг, в т.ч. інтернет-ігор;

8.8. використовувати Інтернет-центри Бібліотеки в комерційних цілях;

8.9. розміщувати рекламу та активізувати рекламні банери;

8.10. переглядати ресурси Інтернет порнографічного та еротичного змісту і таких, що  пропагують насилля та ксенофобію;

8.11. закликати до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюджувати матеріали із закликами до вчинення таких дій;

8.12. порушувати громадський порядок;

8.13. своїми діями заважати роботі інших користувачів;

8.14. здійснювати політичну і релігійну пропаганду;

8.15. здійснювати протиправні дії – порушувати авторське право, наносити матеріальні збитки та завдавати моральної шкоди іншим особам та організаціям;

8.16. користуватися мобільним телефоном та порушувати тишу;

8.17. прослуховувати аудіо-інформацію на максимальному рівні гучності при використанні персональних навушників;

8.18. використовувати акустичні системи (колонки) при прослуховуванні аудіо-інформації;

8.19. заносити і вживати їжу та напої;

8.20. захаращувати робоче місце біля комп’ютера.

 

9. Відповідальність бібліотеки

9.1. Бібліотека не несе відповідальності за падіння швидкості каналу Інтернет у години найбільшої активності користувачів всесвітньої мережі, в т.ч. Інтернет-аудиторії Бібліотеки.

9.2. Бібліотека не несе відповідальності за властивості та параметри програмного забезпечення що встановлено на персональних комп’ютерах чи тонких клієнтах Інтернет-центрів Бібліотеки.

9.3. Бібліотека не несе відповідальності за втрачені файли, що були збережені користувачем в пам’яті персонального комп’ютера чи тонкого клієнта, оскільки після вимкнення чи перезавантаження інформація з них видаляється.

9.4. Бібліотека не несе відповідальності за документи та особисті речі, залишені користувачами без догляду.

 

10. Відповідальність користувачів

10.1. Користувач несе відповідальність за документи та особисті речі, залишені ним без догляду.

10.2. Користувач несе відповідальність за порушення норм авторського права, нанесення матеріальних збитків та/або моральної шкоди іншим особам і організаціям, вчинення інших протизаконних дій згідно з чинним законодавством.

10.3. Користувач, який порушує Правила, позбавляється права відвідувати Національну бібліотеку України імені Ярослава Мудрого на термін, що визначається Бібліотекою. Позбавлення користувача права відвідувати Бібліотеку регулюється окремим порядком.