Середа, 21 листопада 2018

Новини і події

Режим роботи

Понеділок - п'ятниця
з 09:00 до 20:00;
субота, неділя -
з 10:00 до 18:00.
Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Правила

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НБУ ім. Ярослава Мудрого 

від 05.04.2017 №10

 

Правила обслуговування користувачів через абонемент

у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого

1. Загальні положення

 

1.1. Бібліотечний абонемент є формою бібліотечного обслуговування, що передбачає видачу документів на певних умовах для користування поза межами бібліотеки. 

1.2. Правила обслуговування користувачів через абонемент (далі – Правила) у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого (далі – Бібліотека) розроблено відповідно до ст. 21 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Типових норм користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 № 275 (із наступними змінами), Статуту Бібліотеки, затвердженого наказом Міністерства культури України від 06.12.2016 № 1155 та Правил користування Бібліотекою, затверджених наказом від 16.12.2016 № 43. 

 

2. Обслуговування користувачів через абонемент 

 

2.1. Право на обслуговування через абонемент мають користувачі, які, відповідно до п. 2.5.1. Правил користування Бібліотекою, оформили постійний читацький квиток та мають постійну або тимчасову реєстрацію місця проживання в м. Києві. 

2.2. Особи, які не мають реєстрації місця проживання в м. Києві, обслуговуються  через систему читальних залів або отримують необхідні документи із фондів Бібліотеки через МБА за місцем реєстрації. 

2.3. Користувачам, які бажають отримувати  документи через абонемент, необхідно особисто представити постійний читацький квиток, паспорт з постійною або тимчасовою реєстрацією місця проживання, заповнити формуляр користувача, вказавши в ньому контакти для зворотнього зв’язку (телефон, e-mail), ознайомитися з даними Правилами та підписати зобов’язання їх дотримуватися (Додаток 1). 

2.4. На формулярах користувачів, які мають тимчасову реєстрацію місця проживання у м. Києві, проставляється кінцева дата реєстрації. Обслуговування припиняється за місяць до кінцевої дати тимчасової реєстрації місця проживання і поновлюється в разі продовження терміну.

 

3. Особливості користування документами через абонемент

 

3.1. Для одержання документів із фондів Бібліотеки через абонемент користувач пред’являє читацький квиток черговому бібліотекарю абонемента та подає  чітко і розбірливо заповнений мовою оригіналу бланк замовлення установленого зразка, в двох примірниках на кожний документ.

3.2. Користувач має право одержати для опрацювання поза Бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів.

3.3. Замовлення на документи, що зберігаються в приміщенні Бібліотеки по вул. Грушевського, 1, за умови правильного заповнення бланку замовлення, виконуються наступного робочого дня, з 12:00.

3.4. Приймання замовлень на документи з основного книгосховища припиняється за 30 хв. до закінчення роботи книгосховища. Вимоги, подані пізніше вказаного часу, виконуються наступного робочого дня.

3.5. Кожний документ, виданий через абонемент, фіксується у формулярі користувача, що підтверджується його підписом. Для винесення документів за межі Бібліотеки користувач отримує перепустку. Повернення документу засвідчується підписом бібліотекаря.

3.6. Термін користування документами може бути: 

– продовжений – на прохання користувача, якщо на документи відсутній попит інших користувачів;

– скорочений, якщо на документи надійшли вимоги користувачів читальних залів бібліотеки.

3.7. Для продовження терміну користування документами користувач повинен пред’явити отримані через абонемент бібліотечні документи. Дозволяється продовжити термін користування документами одноразово до 20 днів. Продовження терміну користування документами за телефоном не здійснюється.

3.8. Через абонемент не видаються:

3.8.1. Документи, що зберігаються у Бібліотеці в одному примірнику, в т. ч., отримані відповідно до Закону України «Про обов’язковий примірник документів». 

3.8.1.1. Виняток складають видання художньої літератури, за умови, що конкретний документ не віднесений до цінних документів за художнім оформленням та поліграфічним виконанням і не підпадає під п. 3.8.5.

3.8.2. Вітчизняні та зарубіжні періодичні видання.

3.8.3. Видання що продовжуються.

3.8.3. Довідкові видання.

3.8.4. Видання з фонду відділу рідкісних і цінних книг. 

3.8.5. Видання, включені до складу колекцій.

3.8.6. Картографічні та образотворчі видання, атласи, автореферати дисертацій, стандарти, документи на CD-ROM, касети, дискети.

 

4. Права та обовязки користувачів

 

4.1. Користувачі абонемента мають права і обов’язки та несуть відповідальність відповідно до розділу 7 Правил користування Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого.

4.2. Користувачам, які обслуговуються через абонемент, не дозволяється  виносити з приміщення Бібліотеки документи, що не зафіксовані у читацькому формулярі та не відмічені в перепустці, котра дає дозвіл на винесення документів. 

 

 

Додаток 1

до Правил обслуговування користувачів  через абонемент

у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого

 

 

Зобов’язання користувача 

 

Я, ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________

(місце реєстрації)

ознайомившись з Правилами обслуговування користувачів через абонемент у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого 

З О Б О В’ Я З У Ю С Ь :

1. Дбайливо ставитися до документів, отриманих у тимчасове користування через абонемент.

2. У разі втрати документа – здійснити його заміну рівноцінним документом або відшкодувати втрату іншими способами, визначеними Бібліотекою.

3. Неухильно дотримуватися встановлених строків користування документами.

4. Повернути документ до закінчення визначеного терміну користування в разі надходження вимог користувачів, які обслуговуються в читальних залах Бібліотеки.

5. На початку календарного року проходити обов’язкову щорічну перереєстрацію.

Я усвідомлюю, що в разі порушення мною даних зобов’язань, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого має право відмовити мені в подальшому обслуговуванні через абонемент та вчинити інші дії відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Дата_______________                                    Підпис_______________


 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НБУ ім. Ярослава Мудрого

від 05.04.2017 №10