Четвер, 30 березня 2017

Новини і події

Режим роботи

Понеділок - п'ятниця
з 9:00 до 20:00;
субота, неділя -
з 10:00 до 18:00.
Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Правила

Затверджено наказом

від 09.11.2015 №33 

 

Правила обслуговування користувачів через абонемент

у Національній парламентській бібліотеці України

 

1. Загальні положення

 

1.1. Бібліотечний абонемент є формою бібліотечного обслуговування, що передбачає видачу документів на певних умовах для користування поза межами бібліотеки.

1.2. Правила обслуговування користувачів через абонемент у Національній парламентській бібліотеці України (далі – Правила) розроблено відповідно до ст. 21 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Типових норм користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 №275 (із наступними змінами), Статуту Національної парламентської бібліотеки України, затвердженого наказом Міністерства культури України від 05.06.2012 №578 та Правил користування Національною бібліотекою України, затверджених наказом від 14.09.2012 №65 (із наступними змінами).

 

2. Обслуговування користувачів через абонемент 

 

2.1. Право на обслуговування через абонемент мають користувачі, які, відповідно до п. 2.5.1. Правил користування Національною парламентською бібліотекою України, оформили постійний читацький квиток та мають постійну або тимчасову реєстрацію місця проживання в м. Києві.

2.2. Особи, які не мають реєстрації місця проживання в м. Києві обслуговуються  через систему читальних залів або отримують необхідні документи із фондів бібліотеки через МБА за місцем реєстрації.

2.3. Користувачам, які бажають отримувати  документи через абонемент, необхідно особисто представити постійний читацький квиток, паспорт з реєстрацією місця проживання в м. Києві, заповнити формуляр користувача, вказавши в ньому контакти для зворотнього зв’язку (телефон, e-mail), ознайомитися з даними Правилами та підписати зобов’язання їх дотримуватися (Додаток 1).

2.4. На формулярах користувачів, які мають тимчасову реєстрацію місця проживання у м. Києві, проставляється кінцева дата реєстрації. Обслуговування припиняється за місяць до кінцевої дати тимчасової реєстрації місця проживання і поновлюється в разі продовження терміну.

 

3. Особливості користування документами через абонемент

 

3.1. Для одержання документів із фондів бібліотеки через абонемент користувач пред’являє читацький квиток черговому бібліотекарю абонемента та подає  чітко і розбірливо заповнений мовою оригіналу бланк замовлення установленого зразка, у двох примірниках на кожний документ.

3.2. Користувач має право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до  30 днів.

3.3. Замовлення на документи, які зберігаються у приміщенні бібліотеки на вул. Грушевського, 1, за умови правильного заповнення бланку замовлення, виконуються  наступного робочого дня, з 12:00.

3.4. Приймання замовлень на документи з основного книгосховища припиняється за 30 хв. до закінчення роботи книгосховища.  Вимоги, подані пізніше вказаного часу, виконуються наступного робочого дня.

3.5. Кожний документ, виданий на абонемент, фіксується у формулярі користувача і підтверджується його підписом. Для винесення документів за межі бібліотеки користувач отримує перепустку. Повернення документу засвідчується підписом бібліотекаря.

3.6. Термін користування документами може бути:

- продовжений – на прохання користувача, якщо на документи відсутній попит інших користувачів;

- скорочений – якщо на документи надійшли вимоги користувачів читальних залів бібліотеки.

3.7. Для продовження терміну користування документами користувач повинен пред’явити отримані через абонемент бібліотечні документи. Дозволяється продовжити термін користування документами  одноразово на строк до 20 днів. Продовження терміну користування документами по телефону не здійснюється.

3.8. Через абонемент не видаються:

-  документи, що зберігаються у бібліотеці в єдиному примірнику, у т.ч. отримані згідно Закону    України «Про обов’язковий примірник документів»;

- вітчизняні та зарубіжні періодичні видання;

- видання що продовжуються;

- довідкові видання;

- рукописні книги, стародруки, рідкісні та цінні документи;

- видання, включені до складу колекцій;

- картографічні та образотворчі видання, атласи, автореферати дисертацій, стандарти,                документи на CD-ROM, касети, дискети.

 

4. Права та обовязки користувачів

 

4.1. Користувачі абонемента мають права і обов’язки та несуть відповідальність відповідно до розділу 7 Правил користування Національною парламентською бібліотекою України.

4.2. Користувачам, які обслуговуються через абонемент не дозволяється  виносити з приміщення бібліотеки документи, що не зафіксовані  у читацькому формулярі та не відмічені в перепустці, яка дає дозвіл на винесення документів. 

 

 

Додаток 1

до Правил обслуговування користувачів

через абонемент у НПБУ

 

 

Зобов’язання користувача 

 

Я, ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові,  посада)

________________________________________________________________________

(місце реєстрації)

 

ознайомившись з Правилами обслуговування користувачів через абонемент у НПБУ

З О Б О В’ Я З У Ю С Ь :

1. Дбайливо ставитися до документів, отриманих у тимчасове користування через абонемент.

2. У разі втрати документа – здійснити його заміну рівноцінним документом або відшкодувати втрату іншими способами, визначеними бібліотекою.

3. Неухильно дотримуватись встановлених строків користування документами.

4. Повернути документ до закінчення визначеного терміну користування у разі надходження вимог користувачів, які обслуговуються в читальних залах бібліотеки.

5. На початку календарного року проходити обов’язкову щорічну перереєстрацію.

Я усвідомлюю, що в разі порушення мною даних зобов’язань, Національна парламентська бібліотека України має право відмовити мені у подальшому обслуговуванні через абонемент та вчинити інші дії відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Дата_______________                                    Підпис_______________


 


 

bigmir TOP100